PĚNA S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU

PĚNA S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU

Rychlá poptávka

Heatlok EZ

je pěna pro vysoce výkonné moderní izolace  s uzavřenou buněčnou strukturou od výrobce Huntsman, která splňuje všechny nejvyšší požadavky na kvalitní zateplení. Tento produkt je ideální pro použití zateplení ve všech oblastech včetně nerovných povrchů. Izolační pěna s nízkým obsahem organických rozpouštědel. Protože tento produk je dovážen ve dvou formulacích a to REGULAR a WINTER, můžeme s tímto produktem izolavat téměř celoročně. Rozsah teplot použití pro aplikaci je již od -5°C do 35°C

  Použití pro obytné, výrobní a skladové budovy: střechy, stropy, stěny, strojírenské výrobky, izolace dodávek, cladírenských boxů


 

Heatlok Roof 45

je polotvrdá izolační pěna nadouvaná ekologickým plynem HFO s uzavřenou buněčnou strukturou, které nese označení CE. Jedná se o pěnu nejšetrnější  k životnímu prostředí, bez  negativního dopadu na ozonovou vrstvu. Tento výrobek je vhodný pro použití v bytové i komerční výstavbě. Hladce a celistvě pokryje všechny zateplované oblasti a tím tak předchází tepelným ztrátám. Pokud zvolíte k zateplení Heatlok Roof 45 s uzavřenými buňkami, posunete se na další úroveň v oblasti moderního zateplování. Rozsah teplot použití pro aplikaci je již od +5°C do 25°C

Produkt Heatlok Roof 45 má z našich produktů nejlepší součinitel prostupu tepla ( λD = 0,025 mW/m.K ).

 Použití pro výrobní a skladové budovy: střechy, stropy, stěny, strojírenské výrobky, izolace lodních kontejnerů, akumulačních nádrží


 

IcyFoam FILL

je licí pěna určená pro izolaci pevných dutin. Používá se především všude tam, kde technicky nelze plošně rozstřikem aplikovat jinou pěnu. Tento produt musí aplikovat speciálně zaškolení aplikátoři! Zde se klade vysoký důzar na správnou připravu realizace. Jelikož se jedná o pěnu s uzavřenými buňkami, má tedy velice dobrý součinitel prostupu tepla  ( λD = 0,026 mW/m.K ). Dosahuje tedy vysokého tepelného odporu již při velice malých tloušťkách.

 Nejčasteji využíváme pro: izlolaci dutin starých jednoplášťových střech, dvojtých stěn s dutinou a izolaci dvouplášťových nádrží 


 

uzavřené buňky
uzavřené buňky
izolace kontejner
izolace kontejner
izolace haly polotvrdou pěnou.jpeg
izolace haly polotvrdou pěnou.jpeg
licí pěna.jpeg
licí pěna.jpeg
izolace pivního tanku.jpeg
izolace pivního tanku.jpeg
izolace klembových stropů.jpeg
izolace klembových stropů.jpeg


Firma s tradicí

Dokonalé utěsnění

Stálost vlastností

Úspora energie

Zdravé prostředí

Rychlost zateplení

Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie.Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkčnost a poskytovat vám tak relevantnější služby.Máte-li v nastavení svého prohlížeče umožněno ukládání cookies do koncového zařízení, vyjadřujete tím souhlas s jejich používáním.
Přijmout